Nowy numer Forum Narzędziowe OBERON

EuroSkills Gdańsk 2023 - Mistrzostwa Europy Młodych Profesjonalistów

EuroSkills szansą na przyszłość dla młodych

DMG MORI jednym ze sponsorów tegorocznej edycji EuroSkills w GdańskuDMG MORI Forum Narzędziowe OBERON

EuroSkills Gdańsk 2023 to ósma edycja odbywającego się co dwa lata konkursu EuroSkills – największego w Europie wydarzenia związanego z kształceniem zawodowym i doskonaleniem umiejętności.
Organizowany przez WorldSkills Europe wraz z 32 krajami członkowskimi, Euro- Skills gromadzi setki młodych profesjonalistów z krajów całej Europy, którzy rywalizują o szansę zostania najlepszym w Europie w wybranej przez siebie umiejętności.
EuroSkills Gdańsk 2023 powita 600 wykwalifikowanych młodych profesjonalistów w wieku poniżej 25 lat z 32 krajów, aby wziąć udział w konkursach i pokazach w 43 różnych kategoriach i zawodach. Spodziewanych jest około 100 000 uczestników wydarzenia z całej Polski i zagranicy.
W roku 2019, na łamach Forum Narzędziowego OBERON, w nr 5/2019 pisaliśmy o światowej edycji WordSkills, która odbyła się w Kazaniu. Wtedy to Patryk Rudź, pierwszy w historii polski zawodnik World Skills, wziął udział w zawodach w konkurencji frezowanie CNC.
Co z tegoroczną edycją EuroSkills w Gdańsku ma wspólnego firma DMG MORI? Otóż DMG MORI jako popularyzator zawodu operatora obrabiarek CNC jest jednym ze sponsorów EuroSkills. Firma bierze na siebie odpowiedzialność za dostarczenie obrabiarek, na których uczestnicy będą wykonywali konkursowe modele. Wart podkreślenia jest fakt, iż DMG MORI idąc w kierunku popularyzacji zawodu operatora CNC, wyposażyła w swoje maszyny 60 szkół i uczelni. Łącznie jest to 120 maszyn, na których rocznie kształci się 800 uczniów. Poza tym DMG MORI oferuje 200 różnych szkoleń, z których może skorzystać każdy chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Chcąc zachęcić młodych adeptów szkół oraz uczelni, gdzie kształci się przyszłych operatorów maszyn CNC, do udziału w konkursie czy to na poziomie krajowym, europejskim, czy na koniec światowym, postanowiliśmy porozmawiać z Panem Patrykiem, który po raz pierwszy Polskę reprezentował w 2019 roku.

DMG MORI Forum Narzędziowe OBERON

Fot. 1. Patryk Rudź
- reprezentant Polski
w WorldSkills 2019 w Kazaniu

Red.: Przyjmij proszę na początku nasze gratulacje z tyle osiągnięć w tak młodym wieku. Masz dopiero 25 lat i dwa udziały w konkursach typu WordSkills w Kazaniu w 2019 i w Graz 2021. Dla wielu młodych jesteś w tej dziedzinie prekursorem. Powiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z frezowaniem.
Patryk Rudź: Przygoda z frezowaniem można powiedzieć, że zaczęła się na studiach na Politechnice Lubelskiej, kiedy poszedłem na praktyki i tam dopiero miałem styczność z obrabiarkami. Choć na uczelni są maszyny, to jednak nie ma takiej możliwości, aby stanąć na dłużej przy maszynie i popracować samodzielnie.

Red.: Powiedz proszę, jak to się stało, że akurat Ty reprezentowałeś Polskę podczas WordSkills? Patryk Rudź: Długo szukałem odpowiedniej drogi dla siebie. Momentem przełomowym okazał się wolontariat w zakładzie produkcyjnym – to właśnie tam zrozumiałem, że chcę rozwijać się w kierunku frezowania CNC. To dzięki zaangażowaniu nauczycieli i wykładowców z PWSZ Chełm i Politechniki Lubelskiej dowiedziałem się, że jest możliwość wzięcia udziału w konkursie.

Red.: Opowiedz, co było dalej, jeszcze przed udziałem w konkursie w Kazaniu. W jaki sposób się przygotowywałeś?
Patryk Rudź: Dużo się działo do chwili kiedy wyjechałem do Kazania. W momencie kiedy zapadła decyzja, że to ja będę reprezentował Polskę w WordSkills, DMG MORI wzięło mnie pod swoje skrzydła. Dział Szkoleń i Wdrożeń DMG MORI Polska zadbał o to, abym poznał frezowanie od strony praktycznej i zaznajomił się z przewagą technologiczną maszyn jakie na zawodach są wykorzystywane. Dostaliśmy maszynę do własnej dyspozycji, gdzie podczas tygodniowych sesji zdobyłem ogrom wiedzy praktycznej, której raczej nie zdobyłbym podczas studiów. Z drugiej strony, wiadomo że takie szkolenia to duży koszt, rzędu kilku lub nawet kilkunastu tysięcy złotych, a DMG MORI zadbało o to, abym przeszedł cały pakiet takich szkoleń. Wszystko po to, abym dobrze reprezentował nasz kraj podczas zawodów.

DMG MORI Forum Narzędziowe OBERONRed.: Jak opisałbyś w kilku słowach WordSkills, tak aby młodzi ludzie zrozumieli jakiego rodzaju jest to przedsięwzięcie.
Patryk Rudź: WordSkillsy można porównać do olimpiady, tyle że nie do sportowej, ale technicznej. Zawody odbywają się cyklicznie, co dwa lata na poziomie europejskim i co dwa lata światowe. W czasie trwania olimpiady każdy z zawodników ma za zadanie wykonać trzy przedmioty zaprojektowane przez organizatorów. Każdy dzień to jeden detal, który najpierw, za pomocą rysunku technicznego należy zamodelować (CAD), a następnie przygotować strategię obróbki (CAM) i ostatecznie wykonać na frezarce DMG MORI (CNC). Co wyróżnia te zawody od innych olimpiad to fakt, że oceniana jest tylko wiedza praktyczna uczestników. Zawody są tak skonstruowane, aby sprawdzić umiejętności techniczne zawodników.

Red.: Rozumiem, że pomiędzy kolejnymi edycjami Skillsów są poszukiwane młode talenty, jak to było w Twoim przypadku. Zanim dostałeś się do projektu, to niewiele wiedziałeś o frezowaniu, przynajmniej od strony praktycznej. Powiedz proszę, jak sytuacja wygląda teraz, czy zdobyłeś jakieś doświadczenie, bo wiedzę to z pewnością nabyłeś podczas wielu godzin szkolenia w DMG MORI.
Patryk Rudź. Tak, obecnie pracuję jako technolog w DMG, a osoby, które mnie wtedy przygotowywały do zawodów są teraz moimi kolegami z działu. Udział w zawodach pozwolił mi na płynne przejście ze studiów do pracy w zawodzie. Wzięcie udziału w eliminacjach a potem w zawodach to nie tylko możliwość sprawdzenia się, ale również nabrania wiedzy i doświadczenia, które później przyda się w życiu zawodowym każdej młodej osoby.

Red.: Jaki przekaz miałbyś dla wielu młodych ludzi kształcących się w szkołach mechanicznych czy na uczelniach, a którzy być może obawiają się podjąć taką decyzję?
Patryk Rudź. Żeby nie bali się podjąć wyzwania. Mamy tutaj świetną atmosferę, można się wiele nauczyć i tak naprawdę czekamy tylko na zawodników, których będziemy mogli przygotować do zawodów. Pamiętajcie, że EuroSkills oraz WordSkills to przede wszystkim zachęta dla Was młodych, do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i umiejętności. Jesteście u progu swoich karier i tego typu imprezy są doskonałą okazją na zbudowanie sieci kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Jeśli młoda osoba jest w wieku 18-23 lata i chce przeżyć przygodę swojego życia, warto się zgłosić. Wystarczy napisać do nas maila a my przekażemy wszystkie szczegóły odnoście planowanych eliminacji 2023.

Red.: Patryk, bardzo dziękujemy Tobie za rozmowę. Ze swojej strony życzę Tobie kolejnych sukcesów. Młodych ludzi, którzy być może nie wiedzą w jakim kierunku pójść, zachęcam, aby już dziś zgłosili się i zapisali do udziału w konkursie. Wystarczy napisać do DMG MORI.

Edyta Lewicka

DMG MORI Forum Narzędziowe OBERON