Nowy numer Forum Narzędziowe OBERON

Metody wykonywania gwintów
oraz najprostsze sposoby ich sprawdzaniaDMG MORI Forum Narzędziowe OBERON

Metody produkcji gwintów to:
- nacinanie (gwintowanie),
- frezowanie,
- walcowanie,
- toczenie,
- wygniatanie,
- łuszczenie.

Nacinanie gwintów (gwintowanie):
- wykonanie nacięć (wgłębień) w obrabianej powierzchni tłoczka lub otworu wzdłuż linii śrubowej,
- z wykorzystaniem narzędzi typu gwintowniki (ręczne lub maszynowe) lub narzynki i głowicy gwinciarskiej,
- realizowane na różnych obrabiarkach, coraz częściej CNC (tokarki, frezarki, wiertarki, szlifierki do gwintów).

Toczenie gwintów:
- wykonywane na tokarkach z wykorzystaniem płytki skrawającej, która odwzorowuje zarys gwintu,
- można wykonywać gwinty zewnętrzne oraz wewnętrzne jednak należy pamiętać o ograniczeniach takich jak: prędkość skrawania, posuw, kontrola i odprowadzenie wiórów,
- w przypadku toczenia płytkami wieloostrzowymi wszystkie ostrza są w tym samym czasie w obrabianym materiale, także każdy ząb tworzy jeden skok. Wszystkie skoki łączą się na końcu w cały gwint, przy jednym przejściu.

Frezowanie gwintów:
- frezujemy poprzez odwzorowanie uzębienia narzędzia/freza,
- frez wykonuje ruch obrotowy wokół własnej osi (ruch obrotowy wrzeciona) oraz ruch po spirali,
- zarys frezowanego gwintu nie jest odwzorowaniem profilu narzędzia,
- z wykorzystaniem frezarek, obecnie w wielu przypadkach CNC.

Wygniatanie gwintów:
- bezwiórowa obróbka gwintów (wewnętrznych) stosowana w miękkich materiałach,
- z wykorzystaniem wygniataków, które posiadają rowki smarowe w celu stosowania dużej ilości cieczy smarująco-chłodzącej, co zapewnia dużo wyższą trwałość,
- wymaga wstępnego wykonania otworów w małej tolerancji.

Walcowanie gwintów:
- obróbka plastyczna na zimno z wykorzystaniem głowic walcujących lub płaskich szczęk odwzorowujących zarys gwintu,
- wykonywane na walcarkach, które zapewniają dużą wydajność i małe straty w materiale, w przeciwieństwie do obróbki skrawaniem.

Łuszczenie gwintów:
- z wykorzystaniem płytek wymiennych z dwoma lub trzema ostrzami,
- ekonomiczna metoda ze względu na szybką wymianę płytek,
- uzyskujemy gładkie gwinty oraz wysoką jakość powierzchni.

Sprawdziany do gwintów
Najprostszą metodą kontroli gwintów jest zastosowanie sprawdzianów do gwintów.
Sprawdziany umożliwiają dokładne sprawdzenie gwintów i prawidłowości ich wykonania oraz kontrolę średnicy i skoku gwintu.

Sprawdziany dzielimy m.in. na:
- przechodnie i nieprzechodnie lub tłoczkowe i pierścieniowe.

Warto stosować sprawdziany wysokiej jakości wykonywanych przez uznanych producentów.

ISOTEK Forum Narzędziowe OBERON