Nowy numer Forum Narzędziowe OBERON

Uchwyty szczękowe z kompensacją
– komu to potrzebne?Uchwyt szczękowy-ARCO Forum Narzędziowe OBERON

Fot. Uchwyt szczękowy INOflex® VT-S 026

Uchwyty szczękowe towarzyszą nam od wielu lat i są standardowym wyposażeniem wielu centrów tokarskich. Ich zasada działania polega zazwyczaj na jednoczesnym przejeździe wszystkich szczęk do momentu kontaktu z detalem i zamknięcia uchwytu. Skok jest taki sam dla każdej szczęki.

Co jeśli wyposażymy uchwyt w mechanizm, który będzie regulować skok każdej szczęki w oparciu o siłę przyłożoną do detalu? Jeśli skok każdej szczęki będzie miał odpowiedni dopuszczalny luz rozkładający po równo ciśnienie chwytu między nimi? Co jeśli uchwyt będzie 4-szczękowy, a więc do tego rozłożenie sił będzie symetryczne względem siebie? Na te pytania odpowiada konstrukcja InoFlex firmy HWR.

Każdy operator centrum tokarskiego wie, że nie ma detali idealnie okrągłych. Na tym założeniu jednak opiera się zasada działania typowych uchwytów tokarskich. Im detal będzie miał większą odchyłkę okrągłości tym większe będzie jego bicie. Stąd właśnie kompensacja wbudowana w uchwyt może znacząco ograniczyć ten niepożądany efekt. Jeśli szczęka zatrzyma się na detalu wcześniej dopasowując do chwytanego kształtu przy wykorzystaniu siły zacisku – detal będzie obracać się możliwie najbliżej swojej osi symetrii niezależnie od odchyłek kształtu.

Uchwyt szczękowy Forum Narzędziowe OBERON

Taki uchwyt zatrzymuje ruch szczęki nie w momencie przejazdu do końca swojego skoku, a w momencie osiągnięcia odpowiedniej i równej siły na każdej szczęce. Przyjęło się zakładać, że uchwyty z kompensacją, czyli wyrównujące siły na każdym podparciu są potrzebne, gdy mamy detale delikatne lub cienkościenne. Jest w tym dużo racji, ponieważ w takim mocowaniu jest najmniejsze możliwe odkształcenie przy danym ciśnieniu. Jednakże nie jest to jedyny powód by używać takiego rozwiązania.Uchwyt szczękowy Forum Narzędziowe OBERON

Zapraszamy do obejrzenia filmu.

Wszelkiego rodzaju odlewy lub odkuwki zawsze mają mniejsze lub większe niedoskonałości kształtu. Doskonale widać to sprawdzając ślady po mocowaniu takiego detalu. Uchwyt z kompensacją jednak doprowadza do sytuacji, gdy ślady po mocowaniu są równomierne niezależnie od niedoskonałości przedmiotu obrabianego. Daje to dużo większą pewność pracy detalu w swojej osi symetrii, mniejsze bicie i mniejsze ryzyko odpadu. Dodatkowym plusem jest zminimalizowanie odkształcania detalu przez uchwyt, co w wielu wypadkach jest głównym powodem dużych odchyłek kształtu po obróbce. Obraz mówi więcej niż tysiąc słów, więc zachęcamy do obejrzenia krótkiej prezentacji ukrytej pod poniższym kodem QR, jaką dokładność bicia daje kompensacja w uchwycie Inoflex firmy HWR.


ARCO Andrzej Rudenko
ul. Nowa 23 C, lokal 007; 05-500 Stara Iwiczna
telefon: +48 22 353 27 05; +48 22 499 48 01,
e-mail: info@arcotools.pl