Informacje

Typowe pytania

- reklamy na stronach okładki - tylko moduł całej strony. W przypadku większej ilości zgłoszeń na strony okładki decyduje kolejność zamówień;
- treść reklamy może być dostarczona w postaci: pliku pdf, tif, lub innym uzgodnionym z redakcją;
- treść reklam zostanie przesłana do zatwierdzenia (artykuły promocyjne do autoryzacji). W przypadku rezygnacji z zamieszczenia reklamy (artykułu) po jej zatwierdzeniu (autoryzacji) przez reklamodawcę, zostanie on obciążony kwotą 40 należnej opłaty;
- pierwsza transakcja - płatność przed ukazaniem się dwumiesięcznika;
- kolejna transakcja - przelew 14 dni.
- tekst w edytorze tekstów (Word, Open Office, WordPad, Notatnik, itp.), tekst po korekcie merytorycznej;
- zdjęcia w formacie jpg, psd, tif, itp, minimalna docelowa rozdzielczość 300 dpi;
- loga firmowe w formie wektorowej (*.cdr, *.ai, *.wmf, itp.), teksty zamienione do krzywych lub dołączone fonty;
- w przypadku braku wektorowego loga przyjmujemy logo w formie bitmapowej (do wyrysowania);
- reklamy do przygotowania: jak wyżej.
- reklama w formie pliku otwartego ((*.cdr, *.ai, *.qxd, *.innd, *.psd, *.tif, *.pdf, itp.) lub zamkniętego (*.ps, *.prn, *.eps);
- rozdzielczość min 300 dpi;
- teksty zamienione do krzywych lub dołączone fonty;
- pliki zamknięte separowane lub kompozytowe;
- wymagana podstawa kolorystyczna.