Krótko

Atollic TrueSTUDIO - EVATRONIX

Została wydana nowa w pełni funkcjonalna, bezpłatna i bezterminowa wersja Atollic TrueSTUDIO v.7.0.0 dla Windows. Nowością jest oczekiwana przez użytkowników wersja na system Linux (na razie w wersji testowej).

W nowej wersji wprowadzono szereg przydatnych funkcjonalności oraz poprawek. Najważniejsze z nich dotyczą funkcji kreatora projektu, edytora oraz możliwości debugowania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie dystrybutora www.evatronix.com lub rejestrując się na blogu TruePERSPECTIVES firmy Atollic.

Każdy z 7 dostępnych modeli pasuje do jakiejkolwiek tokarki CNC dowolnego producenta.